NCGE Resources

Post date: Wednesday, April 24, 2019 - 12:18

Rogha Ábhar: Acmhainn do Threoirchomhairleoirí

Tá an Bhileog Acmhainní do Dhaltaí, atá deartha mar threoir ghairid do dhaltaí atá i mbun ábhair sa tSraith Shóisearach a roghnú, in éineacht leis an leathanach acmhainní seo do Threoirchomhairleoirí. Tá Bileog Acmhainní do Thuismitheoirí bunaithe ar an gceann do dhaltaí, ar fáil freisin. 


Is léir go mbeidh an raon ábhar, éigeantach agus roghnach araon, ag brath ar acmhainní na scoile agus ar riachtanais na Roinne Oideachais agus Scileanna. Ar an gcaoi chéanna, is faoi scoileanna atá sé uainiú chinnteoireacht na ndaltaí maidir le hábhair a roghnú.

Ní mholtar ábhair roghnacha a roghnú roimh an gcéad bhliain. Cé go bhfuil córais dhifriúla i bhfeidhm ag scoileanna chun roghanna ábhar na ndaltaí a chumasú, glactar leis anseo go raibh deis ag daltaí staidéar a dhéanamh ar na hábhair roghnacha le linn na chéad bhliana ionas go bhféadfadh siad roghanna feasacha a dhéanamh tar éis breithniú cúramach a dhéanamh. Go hidéalach, is le do chomhoibriú agus le comhoibriú a dtuismitheoirí nó a gcaomhnóirí a bheidh sé seo. Glactar leis freisin go roghnaítear ábhair roghnacha roimh dheireadh na chéad bhliana.

San fhadtéarma, beidh tionchar ag forbairt an Chreata don tSraith Shóisearach agus Próifíl Measúnaithe na Sraithe Sóisearaí ar na hábhair agus ar na gearrchúrsaí a chuireann scoil ar fáil. Tá tuilleadh eolais faoi seo ar fáil ar láithreán gréasáin na Roinne ag:

https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Information/Curriculum-and-...

Is cuid de do ról é, mar threoirchomhairleoir, eolas a sholáthar do dhaltaí, i suímh ghrúpa agus ar bhonn aonair araon. Is cuid de do ról é freisin impleachtaí na roghanna a dhéanann na daltaí agus na próisis atá i bhfeidhm chun na roghanna sin a éascú a chur in iúl do do chomhghleacaithe agus do bhainistíocht na scoile. D'fhéadfadh an acmhainn 'Tuiscint ar d’Ábhair Spéise', atá ar fáil le híoslódáil thíos, a bheith úsáideach duit. Is féidir an acmhainn seo a úsáid chun cur ar chumas daltaí a bheith ag foghlaim maidir lena leasanna agus a n-inniúlachtaí. Is féidir an acmhainn a chur i bhfeidhm i suíomh ranga trí í a chur i láthair na ndaltaí lena críochnú, agus plé a dhéanamh ar a roghanna i ngrúpaí beaga.

Tuiscint ar d’Ábhair Spéise


Tugtar spreagadh do dhaltaí dul i gcomhairle le tuismitheoirí agus le daoine tábhachtacha eile, cosúil le treoirchomhairleoir agus a roghanna á mbreithniú acu.

Go hachomair, tá sé beartaithe, ar leibhéal na Sraithe Sóisearaí, gurb é an breithniú is mó a dhéantar ar ábhar a roghnú ná go bhfuil suim ag an dalta san ábhar sin.

Tá sé beartaithe freisin, chomh maith le Gaeilge, Béarla agus Matamaitic, go bhfuil teanga breise agus Eolaíocht i measc na n-ábhar sa 'raon sábháilte' sa tSraith Shóisearach.

I gcás na Sraithe Sinsearaí, moltar, chomh maith le hábhar a thaitin, go gcaithfidh daltaí machnamh a dhéanamh ar na riachtanais iontrála dá ngairm roghnaithe nó dá gcúrsa roghnaithe. Is léir go dtógann sé roinnt mhaith ama ar dhaltaí breithniú a dhéanamh agus go bhfuil gá le go leor faisnéise. Láithreán gréasáin an NCCA ag https://www.curriculumonline.ie/Senior-cycle mar acmhainn riachtanach chun na críche seo.

Tá Qualifax http://www.qualifax.ie/ agus Tairseach Gairmeacha https://careersportal.ie/ an-úsáideach freisin chun riachtanais iontrála cúrsaí a aithint.


D'fhéadfadh an Fardal Stáid Gairme - Roghanna Ábhar a bheith úsáideach chun daltaí a dteastaíonn tacaíocht uathu maidir lena roghanna ábhar a aithint. D'fhéadfadh daltaí a bhaineann úsáid as an CSI atá míshásta i ndáil leis sin tairbhe ar leith a bhaint as na hacmhainní a chuirtear ar fáil thuas.

Fardal Stáid Gairme


Admhaíonn NCGE an méid a chuireann Colum Layton leis an mbileog acmhainní seo a fhorbairt.

Ollscoil Florida Stáit a fhoilsíonn an CSI faoi cheadúnas Creative Commons Attribution-No Derivatives 4.0, rud a ligeann d'aon léitheoir ábhar CSI a chóipeáil agus a dháileadh gan cead ó na húdair nó ó Leabharlanna Ollscoile Florida Stáit, ar choinníoll go dtugtar aitheantas cuí do na húdair agus nach ndéantar an t-ábhar a mhodhnú ar bhealach ar bith.

                                                                                                             

Post date: Wednesday, April 3, 2019 - 14:42

Confidentiality and Consent in Guidance in Schools

The purpose of this resource is to outline how information about other people should be treated by those who learn and work in schools.

The resource outlines the meaning and importance of confidentiality for those who learn and work in schools. Some suggestions are made to help schools to clarify how information is treated and to enable school staff to develop relevant policies in that regard. Although particular reference is made to confidentiality in the work of the guidance counsellor, emphasis is placed on the adoption of a whole-school approach to the issues.

The resource includes information on:

 • Confidentiality in schools
 • Confidentiality and the Guidance Counsellor
 • Confidentiality policy for students under and over 18 years of age
 • Consent/informed consent

The resource also includes a number of relevant documents and further information. This resource is available for download at the end of this page

The following template documents on confidentiality and consent may also be of use to your school:

Confidentiality and Consent Checklist for Schools

Sample Consent Form to Attend Confidential One-to-one Guidance Sessions

Sample School Confidentiality Policy

Please feel free to adapt these templates to suit your school's needs. The templates can be downloaded and saved to your desktop.

 

Post date: Wednesday, January 2, 2019 - 17:17

Anxiety and Stress

What is Anxiety?

Anxiety is a normal and healthy reaction to a stressful situation. All teenagers experience some amount of anxiety at times and it is a very common presenting issue among students in school.


Stress affects everyone in different ways. Some stress can be positive as it makes students more alert and helps them to perform better. It can also help them deal with tense or challenging situations like starting post primary education, taking examinations, competing in sporting events, public speaking, going on a date etc. 


However stress becomes distress when it is not short lived and when the young person is worried and anxious a lot of the time.  It is also a problem when there is no obvious reason for them to feel anxious or stressed.

The most important messages that guidance counsellors and teachers can give to students is that:

 • it is ok and normal to feel anxious and stressed
 • this is something they can cope with
 • it helps to talk about how they are feeling
 • there are many techniques to deal with anxiety and stress
 • there is always additional support available

Causes of Anxiety

There are many things that cause anxiety. Anxiety is individual i.e. what causes one person anxiety may not affect another.

You should be concerned when the anxiety that a student is experiencing is impacting significantly on their day to day functioning or if they are school refusing or experiencing Panic Attacks. Panic Attacks can be very frightening for students and also for teachers who are with the student when they occur. Additional seperate resources on Panic Attacks can be accessed via the 'further resources' link below.

The School Refusal Good Practice Guide for Schools is also a useful resource if a student is school refusing.


Symptoms of Anxiety

Anxiety affects people in different ways. It can affect the way people feel (physical symptoms), think (mental symptoms) and behave (behavioural symptoms). See Anxiety resources at the end of this page for further details. Being familiar with these symptoms is important, as it is key for identifying anxious students and aiding them to reduce symptoms.


How to Help a Student to Reduce their Anxious Feelings

There is no single technique to manage anxiety. However there are a number of techniques that when used together will reduce anxiety and its symptoms. See the Anxiety resources below (again) for further details.

Practicing relaxation creates the opposite effects to stress and anxiety. There are many relaxation techniques and different things work for different people. Teachers can introduce relaxation practices into their classes and encourage the students to continue to practise these at home. The resource Relaxation Techniques available at the link below provides a number of different practices that can be distributed to all staff. There are lots of free downloadable Mindfulness and Relaxation apps which can be highlighted and used by teachers. They can also be highlighted on the school website, school newsletter, noticeboards, at parent evenings etc.

Cognitive Behavioural Therapy (CBT) is very effective in helping people manage anxiety. (More information on CBT can be found from a number of websites, including the HSE HERE)

Schools can contact www.HealthPromotion.ie for printed poster and postcard packs advertising the Little Things campaign, which was designed to remind us of the little things that make a big difference to how we feel.


Individual Support

Students experiencing anxiety or stress should be encouraged to talk to the Guidance Counsellor for short term extra support.

If they are reluctant to do this or if they need input from a more specialised service, encourage them to visit their GP who can refer them to CAMHS or another relevant service.


ANXIETY RESOURCES:

Anxiety - Information For Teachers and Guidance Counsellors

Anxiety - Information For Parents

Anxiety - Information For Students


Access further resources regarding Anxiety and Stress (and panic attacks)

 

 

Post date: Tuesday, December 18, 2018 - 14:33

Record Templates for Guidance Counselling One-to-One Meetings with Students

In keeping with professional good practice in guidance; records should be kept of all meetings with students.


Examples of simple, one-page templates for use during an educational/career guidance one-to-one meeting and a personal guidance counselling one-to-one meeting with students can be accessed below.

One-to-one template - Education / Career

One-to-one template - Personal

The templates may help to summarise the issues regularly encountered during one-to-one meetings with students.  Please feel free to adapt the templates to suit your needs.  The templates can be downloaded and saved to your desktop.

It would be good practice to discuss the notes you have taken with students at the end of a one-to-one meeting and to invite the student to sign this record also.  As the student can request a copy of your records under GDPR it is important to be mindful of this when taking notes. Notes should be succinct and be factual in nature, and describe thoughts and feelings expressed by the student e.g. John reported feeling confused and anxious rather than ‘John is suffering from anxiety and is confused’.    

It should be noted that:

 • The classes of information recorded in the template should be adapted to your needs
 • Records of the career interviews and interviews of a personal nature (students experiencing challenges/crises) should be kept separately
 • If you have access to the school database, it might not be necessary to record items such as exam results
 • The use of an identifier, rather than a name, will help to maintain anonymity
 • If used, the document linking identifiers and names should be kept separately
 • Records should comply with the General Data Protection Regulations (GDPR).  Guidance counsellors should refer to their school policy on GDPR in the first instance. More detailed information about the GDPR may be found HERE in the School Guidance Handbook

In brief, the GDPR stipulates that;

 • Minimal information be recorded
 • Records be kept securely when not in use
 • Written consent of parents and students to engage with the supports available in a school should be sought at least annually
 • Confidential data may be disclosed only with the clear and explicit consent of the student and parents/guardians
 • You should be aware of your data protection responsibilities
 • Data that you keep should not be freely accessible by others
 • Your data should be in accord with the school’s data security policy

 

Post date: Wednesday, December 5, 2018 - 16:24

Applying for Jobs: A Resource for Guidance Counsellors

A resource sheet for students has been prepared for those who wish to apply for a job. The resource sheet is available below.

The resource sheet suggests that students applying for jobs as part of work experience/placement/shadowing/seasonal part-time work will probably go through the following stages;

They will:

 • Have identified what work they prefer (from experience, learning, courses etc)
 • Seek information about jobs, such as how to apply
 • Have identified a job that is of interest
 • Prepare a CV and, if necessary, an application form
 • Submit a covering letter, to introduce themselves
 • Await a reply

Clearly, your role as guidance counsellor in the longer term is to encourage students to reflect on their interests and experiences, to help them to clarify their personal preferences, to access information about work, careers and the labour market and to help them to decide what areas of work are most likely to match their preferences. You may find the resource 'Understanding Your Interests', available for download below, useful. This resource can be used to support student learning regarding their interests and aptitudes. The resource can be applied in a classroom setting by presenting to students for completion, followed by discussion of their choices in small groups.

The Applying for Jobs resource sheet provides links to the Europass website, which is highly recommended as a valuable asset in guidance provision. In particular, the Europass website facilitates job applications through an easy-to-use interface bringing jobseekers through the development of a CV and cover letter, among others.

In addition to your longer-term work in supporting students career development, it is suggested that the preparation of a CV and cover letter might be the subject of a number of classroom guidance sessions as part of the area of learning: Developing My Career Path (Guidance for All)  (NCGE: A Whole School Guidance Framework, 2017) and in individual work with students, based on the Europass website at: https://europass.cedefop.europa.eu/ and on the QQI website at: https://www.qqi.ie/Articles/Pages/Qualifications-and-Skills.aspx

More specifically, CV preparation will be found at:

https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae

and the preparation of a cover letter at:

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cl/compose

 It is further suggested that, as communication skills, students might be exposed to learning these skills through collaborative work among teachers in a variety of programmes and subjects, and by the creative use of information technology in job searches, information seeking and the preparation of documents.

The student resource 'Applying for Jobs' can be accessed for download  HERE.

The resource ‘Understanding Your Interests’ can be accessed for download HERE. 


NCGE acknowledges the contribution of Colum Layton in the development of this resource page.

Post date: Tuesday, December 4, 2018 - 12:11

Exam taking skills: A Resource for Guidance Counsellors

This resource page for guidance counsellors is accompanied by two others: 
one for students and one for parents.


The purpose of this resource is to help guidance counsellors to deal with many of the issues presented by students who wish to improve their approach to examinations. Clearly, while it lists many issues, it provides only a framework on which to explore some of the concerns of students. It does not provide any details or underlying theory about the issues.

A version of this resource page for guidance counsellors has also been adapted for students and for parents. The resource page summarises what is involved in preparing for examinations. It is linked to another resource which summarises study skills, available HERE.

Guidance counsellors will be familiar with the many resources in book form, on the internet and in the form of assessment instruments that are available, such as Study - Learning to Learn: A Parents’ Guide by Brian Wall (2013) and published by The Institute of Guidance Counsellors.*

These should be used to underpin normal guidance practice. Similarly, and importantly, academic research and evidence on areas related to examinations, such as stress management, memory, learning and assessment, are in constant development and such evidence should be the basis of informed practice.

It is clearly stated in the student resource sheet that, in accordance with the concept of appropriate guidance, the guidance counsellor is there to help those who, having tried to study effectively, wish for affirmation, guidance and help in seeking improvement.

The student resource sheet includes a number of underlying assumptions, such that students will:

 • be self-directing and will have made some progress in their studies
 • consult important people in their lives when in need of help and encouragement
 • have access to a competent guidance counsellor

Some students find it easy to study effectively and to prepare for examinations. They are the fortunate ones. They have found ways of learning more in the limited time available.

Other students, however, find it more difficult. There are many reasons for this. Sometimes the reasons are quite complicated, and students will need the help of guidance counsellors and teachers to seek solutions.

The PDF Preparing for Exams can be accessed for download below and HERE. It can be presented as a quick reference guide to help you, as guidance counsellor, and your students to think about examinations and to encourage them to deal with any of the issues that might arise. In the context of classroom guidance, for example, it is suggested that any of the topics could be used in the context of a series of classroom guidance as part of the area of learning:  Developing my Learning (NCGE: A Whole School Guidance Framework, 2017) for lessons on exam preparation. It is clear that the involvement of subject teachers in the planning and delivery of such content would provide opportunities for whole-school participation in the delivery of the Guidance programme.

The information in the student resource sheet is designed to help students in reviewing their preparation for the exam. They summarise the essentials of exam preparation and fall under the following headings;

 • Mind yourself
 • Be prepared
 • Revise
 • The exam

When to ask for help?

While the student resource sheet is intended to help students to devise their own approaches to examinations, some will want to improve their methods or to seek affirmation and encouragement about their current work. The guidance counsellor is suggested as a person to approach if a student, for example,

 • Has tried to use some of the ideas listed and they don’t seem to work
 • Is confused by the number of possible things that can go wrong
 • Needs further information about any of the ideas listed
 • Needs help in making a start.
 • Needs someone to check that what is being done is effective.

Students are encouraged to speak to the guidance counsellor and to subject teachers individually or in class groups. It is suggested that the guidance counsellor would welcome in advance some of the questions that students have in mind, in order to help in preparing answers to their particular concerns.

Furthermore, it is suggested that while much information exists about exam preparation, stress management, memory, reading, note taking, etc. in books, such as Study—Learning to Learn: A Parents’ Guide by Brian Wall (2013) and published by the Institute of Guidance Counsellors, and on websites such as https://www.wikihow.com/Prepare-for-an-Examhttps://www.how-to-study.com/ and on the Student Resources section of http://careersnews.ie/ , students should turn to the guidance counsellor for help in resolving any issues they might encounter.*


* Disclaimer: Links to external  resources developed by individuals or other organisations are being provided as a convenience and are for informational purposes only.They do not constitute an endorsement or an approval by NCGE, of the content the organisation or individual. NCGE  bears no responsibility for the accuracy, legality or content of external resources or for that of subsequent links. It is up to Guidance Counsellors to review whether these resources are appropriate and contact the resource owners directly for answers to questions regarding their content.


NCGE acknowledges the contribution of Colum Layton in the development of this resource page.


 

Post date: Friday, October 26, 2018 - 12:14

A Different Approach for a Different Brain - Guiding Students with Asperger’s Syndrome towards Achievable Goals

This article is intended to aid Guidance counsellors working with students with Asperger’s Syndrome/ASD Level 1.  The first step is to understand the condition. One also needs to bear in mind Professor Stephen Shore’s observation in an interview with 'Merely Me' (a contributor to the Health Central website) that “once you’ve met one person with autism you’ve met one person with autism”. This article looks at the various stages and choices involved in the journey through second-level education with a view to laying the groundwork for successful participation in third-level education or work.

Post date: Wednesday, September 19, 2018 - 12:58

Supporting and Including Refugee and Asylum Seeking Children in Education

The growing global refugee crisis continued in 2016 with 1.5 million people-seeking asylum in EU Member States. More than quarter of a million of those seeking asylum were children. Globally, only 50 per cent of refugee children have access to primary level education, and fewer than one in four are enrolled in secondary school. We know that above all else children want to go to school. Ireland has committed to accepting 4,000 refugees and to prioritising children as part of this commitment. To date, 840 refugee and asylum-seeking children have arrived in Ireland as part of relocation and resettlement programmes. This is in addition to the 1,420 asylum-seeking children currently living in Direct Provision centres around the country. This article provides a brief overview of the current refugee crisis in Europe; the experiences of child refugees and; subsequent impacts on their lives and education. It examines current issues and challenges for refugee and asylum seeking children in Ireland today and concludes by discussing best practice approaches, which support the inclusion of refugee and asylum seeking children in education settings.

Post date: Wednesday, September 19, 2018 - 10:04

Dyslexia: How the Guidance Counsellor can support the student with dyslexia

This article looks at how the guidance counsellor can support the student with dyslexia in Irish post-primary schools. It discusses the different ways in which dyslexia may affect the student and suggests screening if a student presents with difficulties. Identification of dyslexic difficulties is made through an educational psychological assessment. Supports such as Reasonable Accommodations in Certificate Examinations (RACE), Disability Route to Education (DARE) and language exemptions are discussed. The guidance counsellor has a key role in helping the student with dyslexia make key decisions such as subject and course choice. These decisions are crucial in helping the student cope and succeed. The article also discusses several dyslexia-friendly whole school policies such as easy-to-read style guide for notes and other documentation, the readability of textbooks, use of assistive technology and study skills for students with dyslexia.

Post date: Thursday, August 9, 2018 - 11:52

Subject Choice: A Resource for Guidance Counsellors

The Student Resource Sheet, which is designed as a brief guide to students who are in the process of opting for subjects in the Junior Cycle, accompanies this resource page for Guidance Counsellors. A Parents Resource Sheet, based on that for students, is also available.


Clearly, the range of subjects, both compulsory and optional, will depend on the resources of the school and on the requirements of the Department of Education and Skills. Similarly, the timing of students’ decision making in relation to subjects is largely a matter for schools.

The choice of optional subjects prior to first year is discouraged. While schools have different systems in place to enable students’ subject choices, it is assumed here that students will have had an opportunity to study the optional subjects during first year in order that they may make informed choices following careful consideration. Ideally, this will be with your collaboration and with that of their parents or guardians. It is also assumed that optional subjects are chosen prior to the end of first year.

In the longer term, the development of the Framework for Junior Cycle and of the Junior Cycle Profile of Assessment will have a bearing on the subjects and short courses provided by a school. Further information on this is available on the Department website at:

https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Information/Curriculum-and-Syllabus/Junior-Cycle-/A-Framework-for-Junior-Cycle1.html

Part of your role, as guidance counsellor, is to provide information to students, in both group settings and on an individual basis. Your role may also be to collaborate with and to inform your colleagues and school management about the implications of the choices made by students and of the processes in place to facilitate those choices. You may find the resource 'Understanding Your Interests', available for download below, useful. This resource can be used to support student learning regarding their interests and aptitudes. The resource can be applied in a classroom setting by presenting to students for completion, followed by discussion of their choces in small groups.

Understanding Your Interests


Students are encouraged to consult parents and important others, such as the guidance counsellor in considering their options.

In brief, it is proposed that, at the level of the Junior Cycle, the primary consideration in choosing a subject is a student’s liking for that subject.
It is also proposed that, in addition to Irish, English and Mathematics, the ‘safe range’ of subjects in Junior Cycle includes an additional language and Science.

For the Senior Cycle, it is proposed that, in addition to liking a subject, students need to consider the entry requirements for their chosen career or course. It is obvious that such consideration takes time for most students and that much information is required. The NCCA website at https://www.curriculumonline.ie/Senior-cycle is an essential resource for this purpose.

Qualifax http://www.qualifax.ie/  and CareersPortal https://careersportal.ie/ are also very useful in identifying course entry requirements.


The Career State Inventory – Subject Choices may be useful in identifying students in need of support regarding their subject choices. Students identified using the CSI as being dissatisfied in this regard may particularly benefit from the  resources provided above.

CSI - Subject Choices


NCGE acknowledges the contribution of Colum Layton in the development of this resource page.

The CSI is published by the Florida State University Libraries under a Creative Commons Attribution-No Derivatives 4.0 license, allowing any reader to copy and distribute the CSI content without permission of the authors or the Florida State University Libraries, provided that the authors of the content are given proper attribution and that the content is not modified in any way.